Címlap Az egyesületről

Az egyesületről pár szóban

 

Hogyan és mikor is kezdődött…?


Erre nehéz válaszolni, de azt biztosan tudjuk, hogy miért. BUDAKALÁSZÉRT. Kellett hozzá az előző testület, amelynek munkájával olyan mértékben volt elégedetlen néhány helyi lakos, hogy belátva az egyénileg folytatott szélmalomharcuk kilátástalanságát, egy szép nyári napon 2005-ben úgy döntöttek, egyesítik erőiket. Bízva a számosság, és a jogszabályok adta többletlehetőségekben megalapítottuk a Budakalászért Védegyletet.

Áttekintve a község helyzetét öt fő tevékenységi területet jelöltünk ki:
1. a természetvédelmet (a meglévő természetvédelmi területek megvédése, a még nem védett értékek felkutatása),
2. a környezetvédelmet (az illegális szemétlerakók megszüntetése, a külterületi szemétszállítás megoldása),
3. a közösségfejlesztést (egyházakkal, társadalmi szervezetekkel, intézményekkel való együttműködést, a közösségi élet színtereinek kialakítására és működtetésére),
4. a településfejlesztést (a falusias jelleg megtartása, a településidegen építési szokások meggátolása, az infrastruktúra-fejlesztés terveinek a lakossági érdekekkel való összhangba hozása),
5. a helyi politika civil kontrollját (a lakosság tájékozódási jogainak és lehetőségeinek biztosítása, a vélemények begyűjtése és közvetítése a döntéshozókhoz, a helyi közélet szereplőivel való rendszeres konzultáció).


A 12 alapító tisztában volt azzal, hogy ennyi mindenhez kevesen vagyunk, de bíztunk abban, hogy céljainkat mások is magukénak érzik.
Szándékaink csak részben valósultak meg. Tagságunk jelentősen bővült, ma 40 körül jár. Munkacsoportokat alakítottunk: a természetvédelemmel, környezettel és a településsel foglalkozó csoportot Horváth Szabolcs, a Környezetvédelmi Minisztériumban dolgozó környezetvédelmi mérnök, a civil kontrollal foglalkozó munkacsoportot dr. Hantos István tanár, jogász, az egyesület elnöke vezeti. 
Az elsõ időkben a „hangos” megmozdulások jellemeztek minket: demonstrációk és szórólapozás a Lenfonónál tervezett lakópark ellen. Részt vettünk a HÉSZ megbeszéléseken, a közmeghallgatásokon és testületi üléseken. Ott voltunk a falutakarításokon, s azon kívül is lakóterületünk fejlesztésén munkálkodtunk: útjavítások, parlagfű irtás, illegális hulladéklerakók bejelentése. 
Elindítottuk a honlapunkat. Lett szép halványkék pólónk. „Vérünket áldoztuk” a közösségért (együtt mentünk véradásra), részt vettünk a cserkészek pályaavatóján (kapott gól nélkül nyertük meg a focitornát). 
Minden hónap első szerdáján a Schieszl borozóban tartjuk kötetlen összejövetelünket. Ide várjuk azokat, akik érdeklődnek irántunk. Aki eljön, meghallgathatja, mit gondolunk az aktuális eseményekről, kérdezhet tőlünk, s itt lehet jelentkezni tagnak.