Címlap Ismeretanyag Természetvédelmi Majdán patak völgye

Majdán patak völgye

Tartalomjegyzék
Majdán patak völgye
A térség élővilága
Zoologiai értékek
Minden oldal

2007. 07. 16-án kicsiny lelkes csapat indult védett és kiemelten értékes növénynézőbe a Klisovácon folyó Majdán (Kovács)* patak völgyében és a Dolina felőli rétoldalon. Csapatunkat Böhm Éva, a Természettudományi Múzeum munkatársa kalauzolta. Vezetésének az adott különös nyomatékot, hogy ő évek óta foglalkozott környékünkkel, a pomázi természetvédők részére külön tanulmányban foglalta össze kutatási eredményeit. Ennek nyomán látogattuk meg ezt a helyileg - tájképileg és növényritkaságai miatt is értékes területet.

(Kirándulásunkról képeink megtalálhatók a Galériánkban)

Íme néhány részlet Böhm Éva tanulmányából:

„Majdán patak térsége: A "Majdán patak térsége" megjelölés alatt a Duna-Ipoly Nemzeti Park / Kevély hegy – Majdán hegy – Pomáz / Klisovác sori hétvégi-házas övezet – Budakalász által körülhatárolt területet értjük.

A Majdán patak a pomázi Majdán hegy déli oldalán ered, majd a budakalászi szelíd dombok aljában csörgedezik át Budakalászra, keresztezve a Kevély hegyre vezető turistautat. Kezdeti szakaszán olyan vadregényes „őstermészet” övezi, amely ma már Európa szerte ritkaság.

 


A helyi védetté nyilvánítási javaslat indokai:
1. Ökológiai értékek
a) Élőhely

A völgy e szakasza vizenyős terület, rendkívül változatos élőhely típusokkal és gazdag élővilággal. Egymás mellett található itt például a kaszáló rét, a mocsári rét, a magas sásos, a nádas, a fehérfűzes ligeterdő. A vizes élőhelyek védelméről szóló Ramsar Egyezmény alapján különösen védett területté kellene nyilvánítani, de legalábbis országos védettségre tarthatna számot. Több olyan része van ennek a rétnek, amely a vízi világ utolsó menedéke, s itt most nemcsak egyes védett növény- vagy állatfajokra gondolunk, hanem összességében pótolhatatlan vízi ökoszisztémákra.

b) Botanikai értékek

Már a sokrétű társulás besorolásból is következik, hogy a területen számos növényfaj található. A kaszáló-, és mocsári rét, a sásos - nádas, és a fehérfűzes ligeterdő mind mástípusú életközösségnek ad otthont. A biológiai sokféleség (biodiverzitás) szempontjából is figyelemre méltó tehát a terület. Emellett az e területeken élő fajok között számos védett és fokozottan védett faj is van.

A területen található növényfajok listája a "Majdán patak térségének élővilága" című fejezetben olvasható.


c) Zoológiai értékek

A terület állatvilága is igen gazdag és figyelemre méltó. Különösen értékes a terület kétéltű, hüllő és madárvilága. Ez részben a terület puffer zóna jellegének köszönhető, hiszen a völgy a Duna-Ipoly Nemzeti Park szomszédságában, a Kevély hegy – Ezüst hegy – Majdán hegy találkozásánál fekszik.

A területen található állatfajok listája a "Majdán patak térségének élővilága" című fejezetben olvasható.


d.) Geológiai értékek
A Majdán patak feletti dombok karsztos területek, ennek megfelelően víznyelők találhatóak rajta. Magyarországon minden barlang és víznyelő védett, így károsítása tiltott!

2. Klíma-megtartó szerep

A Majdán patak völgye kiemelt szerepet játszik a klíma kiegyenlítésében. Nedves terület lévén nagy a párakibocsátása, s ez teszi kellemessé a környék páratartalmát. Különösen fontos ez napjainkban, amikor közismert környezeti probléma a globális felmelegedés, mely az éghajlat szárazodásával is jár. Állóvizeink is országszerte vízhiánnyal küzdenek. Ezért egyre növekvő jelentősége lesz annak, hogy a környékünkön található vizenyős területek megfelelő páratartalmú levegőt „küldenek” a településeinknek és a fővárosnak.


3. Tájképi értékek

A Majdán patak völgyének tájképi értéke felbecsülhetetlen. A szelíd lankák által körülölelt völgy közepén a fehérfűzes ligeterdővel, magas sással és náddal szegélyezett sáv közepén csordogál a patak. A cserjével borított domboldal turistaútján felkapaszkodva a domb tetejére, széles kilátás nyílik a Csikóvártól a Duna túlsó partján fekvő városokig. Itt még nem zavarja a látványt a beépítés, így a turisták, akik a Kevélyre igyekeznek, mindig megállnak itt, egy pillantást vetni a gyönyörű vidékre.

 ***