Ma 2019. január 24., csütörtök, Timót napja van. Holnap Pál napja lesz.

A Facebook-on

Címlap Nézőpont vélemény Néhány gondolat

Néhány gondolat

 

Ma a legtöbb önkormányzatban a döntési folyamatok nagyjából azonos menetrend szerint folynak.
Amikor felmerül valamilyen változtatási igény – működési vagy finanszírozási probléma, a szabályozás változása miatt, vagy egyéb külső hatásra – akkor az igazgatás helyi szakembergárdája a jegyző irányításával tervet készít. Ha helyben nincs kellő szakértelem, akkor az Önkormányzat valamilyen szakmai szolgáltatónál rendeli azt meg. Ezek után a kész terveket nyilvánossá teszik „a helyben szokásos módon”, kifüggesztik a Hivatalban és esetleg még néhány közösségi helyen. Várják a lakosság reakcióit, majd, mivel a választott képviselők többsége nem képzett szakembere a területnek, elfogadják a tervet. A szakmai kontrollt a testület mellet működő bizottságok látják el, de sok kérdésben az ő kompetenciájuk is csak részleges.

 

 

Budakalász több szempontból is kivételesen jó helyzetben van. Gazdag község vagyunk, még ha működési hiánnyal küzdünk is, még ha intézményeink alulfinanszírozottak is. Gazdagok vagyunk magyarországi önkormányzatok többségéhez képest. És gazdagok vagyunk szellemi tőkében is. Az agglomerációs jelleg miatt Budakalászon az országos átlagnak sokszorosa a lakosságon belül a magasan képzett, sok esetben vezető, irányító pozicióban dolgozó szakemberek aránya. Ezek a lakótársaink sok esetben nem élnek, csak laknak Budakalászon, de nem mindig azért, mert nincs igényük részt venni a falu életében, hanem azért, mert nem találnak kapaszkodókat ehhez. 
A község szempontjából is nagyon hasznos lenne, ha ezek az emberek tudásukkal, tapasztalatukkal segíthetnék a tervező, a döntéseket előkészítő folyamatokat.

Hogyan lehetne őket bekapcsolni a helyi közéletbe? Nagyon sokan közülük szívesen adnák szakértelmüket, érdekük is az, hogy lakóhelyük fejlődése javítson az itt élők életminőségén. Ha tehát azonosak az érdekek, akkor már csak a törekvéseket kellene kölcsönössé tenni. Ehhez elsősorban az kell, hogy a folyamatok a jelenleginél sokkal nagyobb nyilvánosságot kapjanak. Nem csak a kész tervek elfogadásakor, hanem a tervezési munkálatok kezdetétől, folyamatosan. A felmerülő szakmai körülmények, érvek pedig folyamatosan kerüljenek be a tervekbe. 
Az utóbbi időszak fontos folyamataiból csak kettőt emelnék ki példaként.

Az egyik az iskolák működtetési problémája.

Az utóbbi időszak kormányzati intézkedései annak ellenére teszik egyre nehezebbé iskoláink fenntartását, hogy kihasználtságuk jelenleg is és még a tervezhető jövőben is biztosított. Az előző képviselőtestület külső szakértőt bízott meg az intézmények átvilágításával. E szakértő a helyi viszonyokról elsősorban csak olyan információkkal rendelkezett, illetve olyanokat gyűjtött, amik finanszírozási és jogszabályi oldalról vizsgálták a működést. A helyi viszonyok mélyebb ismerete nélkül tett javaslatokat, az iskolahasználók véleményét, igényeit nem vizsgálta senki. Az ő jelentésére és a belső ellenőr szintén csak költségvetési szempontú megközelítését elfogadva dolgozta ki a Hivatal a felső tagozatok részleges összevonásának és a pedagógusok közös foglalkoztatásának tervét.

Két szempont maradt szinte teljesen figyelmen kívül: a szülők és pedagógusok véleménye, valamint a gyerekek valódi érdekei. Szerencsére az ősszel működését megkezdő új OKSB és képviselőtestület megakadályozta e terv maradéktalan megvalósítását.
Már a közfelháborodás nyomán kialakuló vita során kiderült, hogy helyben is rendelkezünk olyan – ha nem jobb – szakmai háttérrel, mint amit a külső szakértő adni tudott. Miért nem őket mozgósítjuk, miért nem az ő véleményükre támaszkodunk? Miért kényelmesebb a tervkészítés folyamatából kihagyni a helyi közvéleményt?
A másik ilyen terület az M0 nyomvonalának kijelölése. A mi érdekünk az, és ebben közmegegyezés van a faluban, hogy minél előbb a tervezett nyomvonalon épüljön tovább az út. Ezt képviselik vezetőink is minden fórumon. Az utóbbi időszakban azonban azt láttuk, hogy ez a nyomvonal egyre közelebb kerül hozzánk, és egyre távolabb a megvalósulás időpontja. Miért van ez így? Lehet, hogy azért is, mert a velünk nem azonos érdekeltségű szomszéd települések eredményesebb szakmai tevékenységet folytatnak. Mérésekkel alátámasztott, szakmailag megalapozott érvelésükkel sikerült elérni, hogy az általuk javasolt nyomvonal bekerült alternatívaként a tervekbe. ők jobban tudják kamatoztatni a mozgósítható szakmai hátterükből adódó előnyüket. A nálunk élő és a mi érdekeinket képviselő közlekedési, környezetvédelmi szakemberek miért nem hallatják szavukat? Miért nem hozzuk létre azt az együttműködő szakmai bázist, ami eredményesen támogathatja törekvéseinket?

A Budakalászért Védegylet már tett lépéseket ebben az irányban. Felvette a kapcsolatot a békásmegyeri civil szervezetekkel, igyekszik megalapozott szakmai érvek mentén egyenrangú partner lenni. Várjuk a helyi hozzáértők segítségét, kapcsolódjanak be a Védegylet munkájába, segítsék településünket ebben a jövőnket meghatározó fontos kérdésben!

Barcza László