Címlap Szándékaink

Az Egyesület célja:

 

Közös tevékenységgel az „élhető Budakalász” megtartása a környezet és a közélet tisztaságának elérésével. Ennek érdekében a Védegylet a fő hangsúlyt a környezetvédelemre, a természetvédelemre, a közösségfejlesztésre, a településfejlesztésre és a közélet civil kontrolljára helyezi.

Az Egyesület feladata különösen:

 

A célokban megfogalmazottaknak megfelelően a természetvédelem területén Budakalász meglévő természetvédelmi területeinek megvédése, a még nem védett, de védendő értékek felkutatása. A környezetvédelem területén a külterületek illegális szemétlerakóinak felkutatása és megszüntetése a hatóságok bevonásával, illetve a szemétszállítás megoldásának elősegítése a külterületeken. Közösségfejlesztés területén együttműködés a település egyházaival, társadalmi szervezeteivel, intézményeivel, más egyesületekkel. Javaslatokat készíteni a közösségi élet színtereinek kialakítására és működtetésére. A településfejlesztés területén a falusias jelleg megtartásának elősegítése, a településidegen építési szokások meggátolása, az infrastruktúra-fejlesztés terveinek a lakossági érdekekkel való összhangba hozása. A civil kontroll területén a lakosság tájékozódási jogainak és lehetőségeinek maximális biztosítása, a polgárok véleményeinek begyűjtése és megfelelő közvetítése a döntéshozókhoz, illetve a helyi közélet szereplőivel való rendszeres konzultációk megteremtése.