Címlap Természetvédelem témaköréből Halványzöld elképzelések

Halványzöld elképzelések

Nem állítom, hogy egy év alatt látványos dolgokat lehet elérni a környezetvédelemben, de a település vezetése részéről „nem jött át” egy világos stratégiai elképzelés az épített és természeti környezet tudatos alakításával kapcsolatban.

A zöld ügyek vezető témája a hulladékkezelési díj megemelése volt. Ami a lakosok pénztárcáját érinti, az kellően fontos ahhoz, hogy politikus, civil, vállalkozó nagy vehemenciával foglalkozzon vele. A hulladékkezelés kiemelt téma kell, hogy legyen. Gondoljunk csak arra, hogyan néznek ki az árokpartok, a Duna-part, az erdők alja, a külterület-belterület határa! Nemcsak mi dobáljuk szét a szemetet, hanem fogadjuk a „jószívű” budapesti, pomázi polgárok hulladékát is.
A környezetvédelmi előírások szigorodásával a lakosság kénytelen lesz több terhet vállalni, hiszen a hulladék kezeléséért annak termelője a felelős, a törvény rá hárítja a költségeket. A pénztárcánkhoz képest drága technológiával, de környezetkímélőbb megoldással kezeli a hulladékot a közszolgáltató. Az önkormányzatnak ki kell alkudnia a kizárólag fejlesztésarányos díjnövekedést, a differenciált díjszámítást és a lehetséges kedvezményeket.

Fontos változások is látszanak: az óvodákban, iskolákban egyre környezettudatosabb a nevelés. A Nyitnikék Óvoda egy kiválasztott rétet tisztít meg a Majdán-patak mentén, az iskolások a szemétgyűjtési akciókban és a falutakarításban vesznek részt.

Jelentős eredmény született a külterületek megőrzésének ügyében. A Nagy-Kevély felé eső településrészen, a Kőbánya alatti területen leállításra került az árok földdel/sittel történő illegális feltöltése. Egyesek megpróbálták az elkerülő út ügyét profitszerzésre kihasználni – a természetközeli terület engedély nélküli alakításával, az erdő kivágásával, a táj rombolásával. Lakossági bejelentés után a polgármester jelentős szerepet vállalt ennek az ügynek a felszámolásában.

Megkezdődött a hulladékgyűjtő konténerek környezetének rendezése. A Kőbányai utcai konténer folyamatos őrzésével megszűnt a kirándulókat fogadó/búcsúztató szeméttenger. Meg kell tanulnia mindenkinek, hogy a saját szemetét a saját gyűjtőedényébe kell helyeznie és elszállításának költségeit meg kell fizetnie.

Sűrűn hirdetjük, milyen csodálatos táji, településképi adottságokkal rendelkezik a falunk, de alig történik konkrét lépés a megőrzés ügyében. Budapest közelsége, a Duna-híd által történő feltárás révén óriási befektetői erők mozdulnak a külterületek átminősítése, a beépítési arány növelése érdekében. Jelentős mértékű a beépítetlen területek körüli spekuláció is. Meg kell érteni, hogy egy galagonya bokrokkal benőtt, madaraktól hangos rét érték. Erre is szükségünk van az emberi élethez, nem csak a bevásárlóközpontokra.

Ahhoz, hogy Budakalászon javuljon a belterületek állapota, a külterületek beépültsége ne változzon alapvetően, a levegőminőségi, zajterheltségi állapot kedvezőbbé váljon, a vizek minősége javuljon, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a megújuló energiák felhasználása és végbemenjen a szemléletváltozás, világos stratégiára, helyi politikai szándékra van szükség. Sajnos az elmúlt időszakban nem született olyan döntés, ami a települést felkészítette volna a jövő kihívásaira. Pedig Budakalász lehetne mintatelepülés, egy mintaprojekt helyszíne.

Ősztől sorra nyílnak pályázati lehetőségek és fejlesztési források, de ezeken helyi koncepció nélkül nem lehetünk sikeresek.

A jövőben javaslatot kell tenni a természetközeli területek helyi védettségének kiterjesztésére, ugyanis az elmúlt 10 évben csak a védettség visszavonása volt napirenden. Ideje lenne végre rájönni, hogy a falunak az az érdeke, hogy az erőltetett, kis csoportok érdekét szolgáló „fejlesztéseket” megállítsuk! Menteni kell a pusztításra ítélt értékeket! Meg kell vizsgálni a helyi építési szabályzatban a beépítettség csökkentésének lehetőségét! A Duna-part és a bányatavak területhasználatát újra kell gondolni, mert eddig sosem szerepelt a táji elem megőrzésre vonatkozó javaslat. A közlekedésfejlesztés ügyébe be kell vonni a lakosságot! Fel kell piszkálni az embereket: ha szemét van, takarítsunk együtt, utána viszont mindenki nézze, ki szemeteli azt újra össze. Ez is lehet közösségformáló tényező.

A környezetvédelem politika. Kellenének politikusok, akik zászlajukra tűzik egy-két fontos elemét és azt következetesen végig is viszik.

Horváth Szabolcs